Przejdź do głównej zawartości

Portal MeSHPol został opracowany i uruchomiony w ramach projektu „Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej”, finansowanego z Funduszy Europejskich – Polska Cyfrowa.

Medical Subject Headings (MeSH®) to kontrolowane i hierarchicznie uporządkowane słownictwo opracowywane przez National Library of Medicine® (USA), aktualizowane corocznie. Służy między innymi do indeksowania publikacji w bazach danych (np. MEDLINE®) oraz katalogowania zbiorów książek, czasopism i multimediów.

Prace nad polsko-angielską wersją MeSH toczyły się równolegle od 1997 r. w Bibliotece Głównej ówczesnej Akademii Medycznej w Poznaniu i w Bibliotece Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, część polskiej terminologii pochodziła wówczas z Tezaurusa Medycznego Polsko-Angielskiego wydanego przez Główną Bibliotekę Lekarską w Warszawie w latach 1995-96. Podstawą obecnie publikowanej wersji stało się słownictwo opracowane przez pracowników uniwersyteckich bibliotek medycznych do roku 2015.

Portal MeSHPol powstał głównie jako narzędzie wspierające aparat informacyjno-wyszukiwawczy w języku polskim w bazach typu CRIS – Portalu Zarządzania Wiedzą UJ CM i Polskiej Platformie Medycznej. Zawiera również mechanizmy pozwalające na pobieranie danych z oryginalnego tezaurusa Medical Subject Headings oraz na export danych, m.in. w formacie MARC do katalogów bibliotecznych. Portal odwzorowuje strukturę oryginalnego tezaurusa, deskryptory MeSH są tłumaczone w ścisłej zgodności z amerykańskim szablonem. Dodanie polskich synonimów nadaje polsko-angielskiej wersji MeSH charakter narodowy. Przewidziana jest formuła pracy wieloośrodkowej nad tłumaczeniem.

Dane opracowane w Portalu MeSHPol są dostępne publicznie w otwartej formule Open Access (licencja CC BY 4.0) zgodnie z Regulaminem. Prawa autorskie do polskiego tłumaczenia MeSH należą do bibliotek uczelni medycznych skupionych wokół Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych. Administratorem Portalu MeSHPol jest Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum.

Prawa autorskie do angielskich terminów MeSH należą do U.S. National Library of Medicine (NLM) w Bethesda. Korzystanie z wersji angielskiej podlega National Library of Medicine Terms and Conditions MeSH(nih.gov)